Tiêu Chiến đại diện cho thương hiệu nào?

15 nhãn Tiêu Chiến đại diện

Hình ảnh hoạt động đại diện nhãn hàng của Tiêu Chiến #xiaozhan

Một số hình ảnh tại hoạt động liên kết giữa 5 nhãn hàng do Tiêu Chiến làm đại diện, bao gồm: Bubly, Budweiser, Khai Tiểu Táo, OCAK, Chân Quả Lạp

  • Thời gian: từ 1/7 đến 4/7
  • Địa điểm: Walmart Hoa Nam, tp. Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh
  • Bất ngờ tại hoạt động: mỗi nhãn hàng đều có những phần gift số lượng có hạn bao gồm,: poster, standee, banner, postcard, bookmark, gương, túi xách tay, quạt cầm tay, miếng lót chuột, mini standee để bàn, lịch để bàn… in hình ảnh của người đại diện
Xem Thêm Về: Tiêu Chiến - BublyTiêu Chiến - Budweiser

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *