Tiêu Chiến cập nhật Weibo:

“Cùng nhau uống cà phê đi, mỗi ngày cùng gặp gỡ và thấu hiểu @隅田川咖啡”

Hình Ảnh Tiêu Chiến - weibo tieu chien - tieuchien.net
Hình Ảnh Weibo Tiêu Chiến

Một số hình ảnh Tiêu Chiến quảng bá cho thương hiệu cà phê TASOGARE

Sáng ngày 22/6/2021 lúc 09:05, nhãn hiệu cà phê TASOGARE chính thức tuyên bố Tiêu Chiến trở thành người đại diện toàn cầu thương (隅田川咖啡全球品牌代言人) trên cả bốn nền tảng Weibo, Facebook, Instagram và Twitter.

HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
HÌnh Ảnh Tiêu Chiến đại diện TASOGARE
Xem Thêm Về: Tiêu Chiến Weibo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *